Chimie

       În acestă secţiune copii de peste 8 ani pot începe studiul chimiei cu ajutorul acestor seturi practice şi cu ajutorul profesorului Probenius, care le va călăuzi paşii în realizarea experimentelor. Structurate pe diferite nivele de complexitate, kiturile din seria CHEM satisfac cele mai ridicate exigenţe de calitate, iar prin gama largă a experimentelor propuse, pot fi utilizate ca instrument de studiu până în ultimii ani de liceu, pentru cei interesaţi în a face carieră în studiul chimiei. La realizarea experimentelor se recomandă asistenţa şi supervizarea de către adulţi, întrucât unele dintre substanţe pot fi periculoase.